BYTOVÉ DOMY KIGGINSOVA V BRNĚ

80. projekt: 2013
realizace: 2014 — 2017
investor: IMOS development, a.s.

Pětice solitérních šestipodlažních domů je umístěna kolmo na pavlačový liniový dům na severu. Díky půdorysnému zalomení se domy natáčí na jih do parku.