VILA SADOVÁ V BRNĚ

47. projekt: 2009
realizace: 2011
investor: soukromá osoba

Novostavba rodinného domu. Vnější hmota domu opisuje vnitřní dispoziční kompozici zakončenou arkýřem nad vstupem do domu.