ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V ROSTĚNICÍCH

90. projekt: 2014 — 2015
realizace: 2016
investor: ROSTĚNICE, a.s.

Novostavba dvoupodlažní správní budovy, přestavba šaten pro zaměstnance včetně vrátnice a sadových úprav v areálu zemědělského družstva.