BYTOVÉ DOMY ŘÍPSKÁ V BRNĚ

70. projekt: 2012
realizace: 2013 — 2016
investor: IMOS development, a.s.

Novostavba liniových objektů vytváří hlukovou bariéru výstavbě v jižnímu vnitrobloku a jsou zakončeny sedmipatrovou věží s obchodním parterem.