ČOKOLÁDOVNA MINACH V BRNĚ

20. projekt: 2005
realizace: 2005
investor: Minach, s.r.o.

Stavební úpravy a interiér kavárny je posazen do ocelových výkladců. Sokl výkladců tvoří posezení pijákům čokolády a návštěvníkům hudebních a výtvarných akcí.