Celý proces navrhování ovlivňuje kromě charismatu investora hlavně koncepce prostoru v návaznosti na charakter okolí. Snažíme se udržet původní myšlenku až do konečné realizace. Vytříbeného konceptu se držíme zuby nehty!

Ateliér Maura byl založen v roce 2001 autorizovanou architektkou Markétou Veselou (č.autorizace 02 927). Předmětem činnosti je zpracovávání územně plánovací dokumentace, návrhy staveb a interiérů až po design interiérových prvků. Součástí projektů je zpracování počítačových 3D modelů, grafických prezentací a také projednání s orgány státní správy a vykonávání odborného autorského a stavebního dozoru s vazbami na specialisty statiky, vytápění, zdravotechniky, elektroinstalace, slaboproudu, požárně bezpečnostního, dopravy atd. Cílem ateliéru je uskutečnění investorského záměru klienta s důrazem na komplexní zajištění služeb v oblasti architektury.

architektura, urbanismus, design a výtvarná tvorba
Markéta Veselá © 2001 — 2020