BYTOVÉ DOMY SLATINA V BRNĚ

80. projekt: 2012-2016
realizace: 2013 — 2017
investor: IMOS development, a.s.

Pětice solitérních šestipodlažních domů je umístěna kolmo na pavlačový liniový dům na severní ulici Řípské. Díky půdorysnému zalomení se domy natáčí na jih do parku, který tak prostupuje i mezi domy.